Vídeo de Nick Hockin tocando o dundun (dunun, djundjun ou junjun), um membranofone do Mali, África.
© Wesleyan University Virtual Instrument Museum (www.wesleyan.edu/music/vim)