Taiwan
Pilhas de sal marinho na costa de Taiwan.
© © Shi Yali/Shutterstock.com