baleia
Beluga, ou baleia-branca (Delphinapterus leucas).
© E.R. Degginger/EB Inc.